logo
VerzuimvanAtotZ
De Gezonde Werkplek

Advies Arbeid en Gezondheid

Tevreden medewerkers zijn productiever, verzuimen minder en zijn duurzaam inzetbaar. Een WinWin-situatie.

Een groot deel van onze tijd brengen we werkend door. Het is dan ook belangrijk dat de werkomgeving goed is. Medewerkers moeten hun werk kunnen doen, zonder dat zij daarbij lichamelijke of geestelijke problemen oplopen.

Werkgever en werknemer zijn beiden verantwoordelijk voor de gezonde werkplek. De werkgever moet zorgen voor gezonde arbeidsomstandigheden. Van de werknemer wordt verwacht dat hij/zij meewerkt aan het veilig benutten van de aangeboden omstandigheden en op een veilige manier de werkzaamheden verricht.

Belangrijk hierbij zijn
- Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
- Verzuimbeleid
- Arbodienstverlening
- Bedrijfshulpverlening
- Periodiek Medisch Onderzoek
- Vertrouwenspersoon
- Aandacht voor lifestyle

Daarnaast levert waardering ook een belangrijke bijdrage. Denk hierbij aan
- Beoordeling en beloning
- POP
- Actieve Personeelsvereniging

De leidinggevende speelt een belangrijke rol
- Goede ondersteuning en feedback
- Waardering uitspreken
- Goed kunnen luisteren
- Weten wat de ambities zijn
- Zien wat de sterke en minder sterke kanten van de medewerker zijn, waardoor de medewerker op de juiste wijze ingezet kan worden

Het is een kleine opsomming die kan leiden tot een tevreden medewerker. 

VerzuimvanAtotZ geeft ondersteuning bij het creëren van goede arbeidsomstandigheden.

U kunt voor informatie of aanvraag voor een offerte telefonisch contact opnemen of een bericht sturen via het contactformulier