logo
VerzuimvanAtotZ
Arbo en Verzuimspecialist

Wie ben ik?

Sinds 2001 houd ik mij bezig met verzuimbegeleiding. Mijn opleiding en werkervaring als verpleegkundige is de basis van mijn huidige werkzaamheden. Tijdens deze opleiding heb ik voldoende (medische) kennis opgedaan om mij goed in te kunnen leven en medewerkers goed te kunnen begeleiden.

Daarnaast hebben meerdere trainingen, cursussen en opleidingen mij de tools gegeven om de verzuimbegeleiding zo optimaal mogelijk uit te voeren.

Mijn specialisme is het begeleiden van medewerkers die te maken krijgen met een ernstige (ongeneeslijke) ziekte. Hun pad is vaak lang en moeilijk. Belangrijk is dat zij hierbij alle tijd en begrip krijgen van zowel leidinggevenden als directe collega’s. Alle partijen hierin begeleiden vind ik mooi om te doen.

Ik vind het belangrijk dat de begeleiding van de zieke medewerker optimaal is, ongeacht de oorzaak. Een goede samenwerking tussen medewerker, leidinggevende, bedrijfsarts en verzuimcoördinator, is niet alleen goed, maar draagt ook bij tot een zo kort mogelijk verzuim.

Mijn insteek bij verzuimbegeleiding is om de medewerker weer zo snel mogelijk in het zadel te krijgen en daarbij alle middelen in te zetten die hiervoor nodig zijn.

Vanuit mijn functie als Adviseur Verzuim en Reïntegratie prefereer ik persoonlijk contact boven telefonisch contact. Het geeft de medewerker het gevoel van persoonlijke aandacht en dat er tijd voor hem/haar wordt gemaakt. Dat wekt vertrouwen.

Desiree