logo
VerzuimvanAtotZ
Samen in vertrouwen

Vertrouwenspersoon

Wat is een vertrouwenspersoon?

Er bestaat geen wettelijke definitie voor de Vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon is een aanspreekpunt voor medewerkers over ongewenst gedrag.

Doel vertrouwenspersoon

- Ongewenst gedrag op de werkvloer zo veel mogelijk informeel helpen oplossen
- Medewerkers begeleiden in de formele afhandeling
   - Aangifte
   - Klachtenprocedure
   - Klachtencommissie etc.

Wie kan het beste als vertrouwenspersoon worden aangewezen?

In principe kan iedereen worden aangewezen als vertrouwnespersoon. Echter het heeft de voorkeur om dit niet bij Personeelszaken neer te leggen. Vaak is dit al als bedrijfsregel ingesteld. Het mooiste is als er minimaal twee medewerkers banaderbaar zijn als vertrouwenspersoon. De drempel moet laag zijn en iedereen moet daarin een voorkeur kunnen hebben.

Geheimhoudingsplicht

Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Alle kwesties en meldingen worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Uitzonderingen m.b.t Geheimhouding

Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht, behalve als er strafbare feiten zijn/worden gepleegd, zoals
   - Doodslag
   - (Kinder)mishandeling
   - Verkrachting

Is het aanstellen van een vertrouwenspersoon verplicht?

Nee, wettelijk is dit niet verpicht! Het is echter wel wenselijk om dit voor uw organisatie te regelen. Als een vertrouwenspersoon nooit meldingen van ongewenst gedrag krijgt, betekent dat niet dat er in uw organisatie geen ongewenst gedrag plaats vindt.
Is er geen vertrouwenspersoon aangesteld, dan heeft de arbodienst altijd 1 of 2 vertrouwenspersonen.

U kunt voor informatie of aanvraag voor een offerte telefonisch contact opnemen of een bericht sturen via het contactformulier