logo
VerzuimvanAtotZ
Tarieven

Tarieven

Op basis van inhuurcontract

Bij een vast aantal overeengekomen uren per week voor minimaal een half jaar geldt een tarief per dagdeel € 250,=

Op basis van aantal wisselende uren per week

Bij een wisselend aantal uren per week zonder vast overeengekomen
termijn, geldt een uurtarief van
€  75,=

Individuele begeleiding op basis van offerte

Ontvangen en verwerking van de ziek- en herstelmelding €  10,=
Telefonisch consult met de medewerker (per 15 min.) €  15,=
Terugkoppeling telefonisch consult aan de werkgever (per 15 min.) €  15,=
Huisbezoek zieke medewerker excl. km-vergoeding per uur €  60,=
Telefonisch consult met de medewerker (per 15 min.) €  15,=
Overleg met bedrijfsarts (per 15 min.) €  15,=
Opstellen Plan van Aanpak reïntegratie €  35,=
Versturen Plan van Aanpak aan werkgever €  10,=
Opstellen van Plan van Aanpak UWV (digitaal) €  15,=
42ste week melding UWV €  25,=
Opstellen eerstejaarsevaluatie €  35,=
Versturen Eerstejaarsevaluatie aan werkgever €  10,=
Opstellen Eerstejaarsevaluatie UWV (digitaal) €  25,=
Reïntegratiedossier aanleggen per verzuimgeval tot 1 jaar €  75,=
Reïntegratiedossier aanleggen per verzuimgeval tot 2 jaar € 125,=
Aanvraag WIA-uitkering €  75,=
Ziekmelding UWV bij ziekte door:
     Zwangerschap €  17,50
     Adoptie €  17,50
     Orgaandonatie €  17,50
Invullen Aanvraag WAZO-uitkering UWV bij:
     Zwangerschap €  25,=
     Adoptie €  25,=
     Orgaandonatie €  25,=
Aanvraag second opinion arbeidsdeskundige door werkgever (Loopt via de bedrijfsarts) €  25,=
Ziekmelding UWV bij uitdiensttreding medewerker €  25,=
Uurtarief Verzuimbegeleider bij individuele begeleiding €  65,=
Kilometervergoeding per kilometer €   0,19