logo
VerzuimvanAtotZ
Begeleiding bij ernstige (ongeneeslijke) ziekte

Samen naar een werkbare situatie

Helaas worden medewerkers soms ernstig ziek. Soms zo ziek dat ze niet meer herstellen. Juist deze groep is als geen ander gemotiveerd om aan het werk te blijven. In de praktijk loopt dat echter vaak anders.

Redenen zijn o.a.:
- Niet weten hoe ermee om te gaan
- Gebrek aan kennis
- Angst

Door de ziekte verandert er voor de betreffende medewerker al heel veel. Hij/zij hoopt in het werk wat afleiding te vinden en wil het liefst dat daarin niet ook al verandering komt. Zeker niet als het (nog) niet nodig is. Als een werkgever liever heeft dat de medewerker vanwege bovenstaande redenen thuis blijft, dan is dat een dubbele tegenvaller voor de medewerker. Dit kan de arbeidsrelatie negatief beïnvloeden, wat uiteraard voor beide partijen niet wenselijk is.

Voor een afdeling waar deze medewerker aan het werk is, kan er enorm veel veranderen. VerzuimvanAtotZ ondersteunt zowel de werknemer als de werkgever hierin. Door te onderzoeken wat de wederzijdse belangen zijn, kan een goede (passende) oplossing worden gevonden.

Net als de medewerker, worden ook directe collega’s en leidinggevenden begeleid tijdens dit traject. Op die manier kan iedereen zijn vragen stellen en wordt ervoor gezorgd dat er voor niemand ongemakkelijke situaties ontstaan. Tenslotte moet iedereen zijn/haar werk goed kunnen blijven doen.

Uiteraard kan naast de persoonlijke begeleiding, ook ondersteuning worden gegeven bij de opbouw van het dossier, zodat ook de zaken voor het UWV in orde zijn als er sprake gaat zijn van een aanvraag voor WIA, WGA of IVA.

Indien uw bedrijf behoefte heeft aan begeleiding hierin, neem dan contact op door middel van het contactformulier.