logo
VerzuimvanAtotZ
Samen naar een Oplossing

Mediation

Wat is Mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. De Mediator gaat met partijen die samen een probleem hebben op zoek naar een oplossing voor dit probleem. Uitgangspunt is dat de oplossing voor alle betrokken partijen haalbaar en aanvaardbaar moet zijn.

Rol van de Mediator

De Mediator is gespecialiseerd in het begeleiden van onderhandelingen tussen partijen. De mediator oordeelt niet, maar helpt de betrokken partijen bij het vinden van een oplossing. De Mediator is onafhankelijk en dient het vertrouwen te hebben van de betrokken partijen.

Rechter of Mediator

Wanneer er een probleem bestaat tussen personen, of personen en organisatie, dan is de keuze voor Mediation vele malen minder ingrijpend dan de stap maken naar de rechter. Daarbij liggen de kosten ook lager. De locatie van de Mediation kan in overleg met de betrokken partijen worden gemaakt.

Hoe werkt het

Bij Mediation werken de partijen zelf aan een oplossing voor het probleem. De Mediator bemiddelt hierin. In de regel komen de partijen in een aantal gesprekken tot een oplossing waar beide partijen zich grotendeels in kunnen vinden, waardoor het mogelijk is om met gemaakte afspraken weer verder te kunnen.

Deelname en gemaakte afspraken

Deelname aan Mediation is vrijwillig. Als één van de partijen niet wil deelnemen, dan zal de oplossing op een andere wijze moeten worden gevonden, maar veelal is dat dan de rechter. Deelname is niet vrijblijvend. De partijen moeten samen aan een oplossing willen werken.

Van offerte tot overeenkomst

Voorafgaand aan de Mediation wordt in een offerte vastgelegd hoe het traject gaat verlopen en hoeveel gesprekken er plaats gaan vinden. De afspraken die tijdens de mediation worden gemaakt, worden vastgelegd in een overeenkomst die door alle partijen wordt ondertekend voor akkoord. Vanaf oktober 2014 kunt u ook voor Mediation terecht bij VerzuimvanAtotZ

U kunt voor informatie of aanvraag voor een offerte telefonisch contact opnemen of een bericht sturen via het contactformulier