logo
VerzuimvanAtotZ
Samen naar de Toekomst

Duurzaam inzetbaar

We kunnen er lang en kort over praten, maar het feit ligt er. We moeten langer doorwerken. Het is dus zinvol om nu niet alleen te dénken aan die toekomst, maar er nu ook al wat mee te dóén.

Met name in uw bedrijf. Tenslotte wilt ook u uw medewerkers en dus kennis behouden. Dat betekent dat u ervoor moet zorgen dat u uw medewerkers langer kunt inzetten en toch het ziekteverzuim beperken.

Maar niet alleen uw oudere medewerkers verdienen de aandacht. Ook uw jongere medewerkers moeten langer door en voor hen stopt dat mogelijk niet bij 67 jaar.

Het is in ieders belang dat de inzetbaarheid duurzaam gemaakt wordt.

Tijd voor actie dus!

De 9 kenmerken van duurzaam werk:
- Betekenisvol en uitdagend werk
- Voldoende autonomie
- Sociale steun op de werkvloer
- Leermogelijkheden
- Duidelijk omschreven rollen en taken
- Veilige werkomgeving
- Toekomstperspectief
- Passende beloning
- Activeren gezond gedrag

Er ligt een uitdagende rol voor alle leidinggevenden.

Het functioneringsgesprek waarbij we terugkijken naar het afgelopen jaar, moet steeds meer een toekomstgesprek gaan worden. Vraag uw medewerker waar hij/zij over 5 jaar wil staan binnen het bedrijf en kijk samen naar de mogelijkheden om dit te verwezenlijken. Houd daarbij de bovenstaande kenmerken in het oog.

Helaas kan niet altijd worden voorkomen dat medewerkers langdurig uitvallen. Bij langdurig ziekteverzuim kan blijken dat de duurzame inzetbaarheid in de huidige functie niet meer haalbaar is. Tijdens het verzuimtraject kan dan in een vroeg stadium gekeken worden naar alternatieven binnen het bedrijf. (Reïntegratie Spoor 1). Dit uiteraard in samenspraak met alle betrokken partijen.Tevreden medewerkers zijn productiever, verzuimen minder en zijn duurzaam inzetbaar. Een WinWin-situatie.

U kunt voor informatie of aanvraag voor een offerte telefonisch contact opnemen of een bericht sturen via het contactformulier